Ondernemer en personeel

Voor de ondernemer brengt personeel een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee. Enerzijds de zorgen voor het inkomen van uw medewerkers, anderzijds de verplichtingen die de overheid aan de werkgever oplegt. U wilt tenslotte optimaal gebruik maken van alle beschikbare regelingen en subsidies.

Bij het verwerken van de salarisadministratie is alle advisering rondom uw medewerkers en loonberekeningen inbegrepen. Wij vinden het belangrijk dat uw personeelsadministratie goed op orde is. Alleen het afgeven van maandelijks een loonstrook vinden wij ongewenst.

Een belangrijke voorwaarde voor een adequate personeelsadministratie is een goede samenwerking. Heldere afspraken zijn de basis dat uw personeelszaken zorgeloos zijn geregeld.

Goed werkgeverschap

MSA neemt de administratieve verwerking van uw personeelsadministratie uit handen. Wij kennen de CAO regelingen, arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling en andere zaken die de personeelsadministratie met zich meebrengt.

Wij adviseren u bij het opzetten van het personeelsbeleid. Daaronder valt het opzetten van beoordelings- en functioneringssysteem, het salarishuis en het (her)verzekeren van uw werkgeversrisico’s. Ook bij (gedwongen) afbouw van uw personeelsbestand staan wij u bij. De toegevoegde waarde van MSA is het adviseren bij uw personeelsadministratie.