Online samenwerking

Voor veel ondernemers is de administratie eerder een last dan een lust. Wij willen u graag helpen deze uw administratie op orde te houden. Een heldere taakverdeling is daarbij van belang.

U kunt zelf uw administratie bijwerken, zodat wij alleen de jaarrekening voor u opstellen of uw geeft uw hele administratie uit handen. Een tussenvorm is natuurlijk ook mogelijk.

Uw administratie is de basis voor tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Op basis van de jaarrekening stellen wij de belastingaangiftes op. Wij houden rekening met alle ondernemersfaciliteiten, om hiermee uw belastingpositie te optimaliseren.

De jaarrekening dient ook als basis om met u de bedrijfsontwikkeling door te spreken. Wij wisselen met u van gedachten over het optimaliseren van het bedrijfsresultaat, en neerzetten van doelstellingen voor uw onderneming en het bepalen van uw inkomenspositie in de toekomst.

Grip op uw onderneming

Onze rapportages geven u veel inzicht in de financiële ontwikkeling van uw onderneming. Hiermee bent u in staat om de ontwikkelingen goed te volgen en tijdig bij te sturen.

Op basis van uw administratie rapporteren wij over de ontwikkeling van uw inkomsten en uitgaven. Belangrijke veranderingen nemen wij met u door. Wij wijzen u op kostenstijgingen, maar ook op zaken die in uw administratie ontbreken.

Door de financiële ontwikkeling goed te volgen bent u in staat om tijdig  ontwikkelingen te signaleren. Daarmee kunt u beslissen hoe u uw resultaat kunt optimaliseren of nieuwe activiteiten moet gaan ontplooien.

Onze slogan is niet voor niets “onderscheidend in resultaat”.