Ervaren professionals

De medewerkers van MSA hebben ruime ervaring binnen de accountancy en in het bedrijfsleven. Daardoor zijn we in staat om u goed te ondersteunen bij (tijdelijke) administratieve projecten. Te denken valt aan het opzetten van managementrapportages, invoeren van nieuwe softwarepakketten en het beheersbaar maken van de bedrijfsprocessen.

In het uitvoeren van financiële audits hebben wij door onze accountancy achtergrond veel ervaring. Ook bij het voorbereiden en assisteren van de verplichte accountantscontrole kunnen wij voor u verzorgen. Daarmee kunt u uw kosten voor de verplichte accountantscontrole binnen de perken houden.

Daarnaast hebben wij ervaring in het beschrijven en inrichten van ISO systemen en het opzetten van urenregistraties ten behoeve van WBSO subsidies.

Voordelen insourcing

Insourcing is het (tijdelijk) inhuren van capaciteit. Voordeel van insourcing ten opzichte van outsourcing is dat de administratieve werkzaamheden plaats vinden binnen uw eigen onderneming en u daarmee kennis opbouwt in uw eigen bedrijf.

Voorbeelden van situaties waarbij insourcing een oplossing is:

  • Bedrijfsgroei
  • Kwaliteitsverbetering
  • Tijdelijke vacature
  • Verbetering informatievoorziening

In deze situaties is er vaak behoefte aan een ervaren administratieve professional. MSA heeft medewerkers beschikbaar met veel administratieve kennis en ervaring.