MVO speelt in de doelstelling van MSA een belangrijke rol. Naast commerciële activiteiten hebben wij oog voor maatschappelijke behoeftes. Enkele zaken waarop MSA en haar medewerkers maatschappelijk actief zijn:

  • Opbouw en samenstelling van het personeelsbestand
  • Beschikbaar stellen van stageplekken aan schoolverlaters
  • Sponsering van lokale club(s) en verenigingen
  • Uitvoeren van bestuurstaken in verenigingen