Aanleverlijst aangifte inkomstenbelasting

Persoonsgegevens

  • Gegevens fiscale partner
  • Minderjarige kinderen

Inkomsten

  • Jaaropgaven inkomen
  • Jaaropgaven uitkeringen en pensioenen
  • Overige inkomsten (bijvoorbeeld ontvangen alimentatie)

Eigen woning

  • WOZ waarde per 1-1 van de gemeente
  • Saldo hypotheek en betaalde rente
  • Looptijd voor leningen vanaf 2013

Persoonlijke verplichtingen

  • Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Betaalde partner- en kinderalimentatie
  • Specifieke ziektekosten
  • Aftrekbare giften

Bezittingen en schulden (indien hoger dan € 20.000)

  • Saldo bankrekeningen
  • Saldo beleggingen en effectenrekeningen
  • Kapitaalverzekeringen (van na 1999)
  • Waarde overige onroerende zaken
  • Leningen (niet eigen woning)

Voorlopige aanslagen

  • Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en zorgverzekering
  • Ontvangen toeslagen