Aanleverlijst aangifte inkomstenbelasting

Persoonsgegevens

 • Gegevens fiscale partner
 • Minderjarige kinderen

Inkomsten

 • Jaaropgaven inkomen
 • Jaaropgaven uitkeringen en pensioenen
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld ontvangen alimentatie)

Eigen woning

 • WOZ waarde per 1-1 van de gemeente
 • Saldo hypotheek en betaalde rente
 • Looptijd voor leningen vanaf 2013

Persoonlijke verplichtingen

 • Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Betaalde partner- en kinderalimentatie
 • Specifieke ziektekosten
 • Aftrekbare giften

Bezittingen en schulden (indien hoger dan € 20.000)

 • Saldo bankrekeningen
 • Saldo beleggingen en effectenrekeningen
 • Kapitaalverzekeringen (van na 1999)
 • Waarde overige onroerende zaken
 • Leningen (niet eigen woning)

Voorlopige aanslagen

 • Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en zorgverzekering
 • Ontvangen toeslagen